Bemiddelaar

In de bijbel:

Mozes was in Thora bemiddelaar tussen God en Israelieten:

Handelingen 7:38: Hij [Mozes] was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de berg Sinai tegen hem sprak, hij was het die de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven.

Jezus is bemiddelaar tussen God en mensen:

1 Timoteus 2:5: Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus

In de koran:

Geen referenties aanwezig.

In de ahadieth:

Sahieh Boechari, Volume 2, Boek 24, Nummer 553 & 588: Mohammed zal bemiddelen op de Dag der Opstanding:

Zie ook: Verlosser