Berouw

Volgens koran één van de drie voorwaarden voor redding