WAAROM geloven moslims dat de bijbel gecorrumpeerd is?

 1. De koran verklaart dat de bijbel een ware openbaring is van God en eist geloof in de bijbel:

  Soera 2:40-42, 122, 136,286; 3:4, 71, 94; 4:48, 137; 5:47-51, 69, 71-72; 6:90; 10:38, 95; 21:8; 29:46-47; 35:32; 46:13
  1. Alle teksten die u hierboven leest veronderstellen dat de ware openbaring al beschikbaar was voordat Mohammed zijn openbaringen kreeg.
   Soera 3:71, 94; 10:95; 21:8
  2. Een waar moslim is verplicht alle openbaringen van God te geloven. Soera 2:136; 4:137; 29:46
  3. De koran maakt geen verschil tussen Gods openbaringen. Soera 2:136
 2. De koran beweert dat NIEMAND het Woord van God kan veranderen. Soera 6:35; 10:38

ECHTER,

 1. De bijbel en de koran komen niet overeen

De bijbel en de koran verschillen op fundamentele punten van elkaar in kwesties van leer en leven.

ECHTER,

 1. Omdat de bijbel er eerder was dan de koran, ligt de verantwoordelijkheid op de schouder van de moslim om te bewijzen dat de bijbel onjuist is EN dat de koran juist is.
  1. De bijbel was al 500 jaar voltooid toen Mohammed de koran geopenbaard kreeg. Als iemand nu een boek zou schrijven dat een historisch document tegenspreekt van een gebeurtenis die plaatsvond in het jaar 1504, dan zou deze persoon moeten bewijzen dat het oudere document vals is EN dat zijn feiten waar zijn.
  2. Het document dat geschreven is ten tijde van de gebeurtenis hoeft zich niet te bewijzen tegenover een later document. Dit is noch logisch, noch rationeel, noch juist ten aanzien van de principes van de geschiedswetenschap.
  3. Alleen maar bewijzen dat een ouder document vals is, betekent niet automatisch dat het nieuwere document juist is. Het moet op zichzelf staan en zichzelf bewijzen.

DUS,

WAAROM GELOVEN MOSLIMS DAT DE BIJBEL ONJUIST IS?

 1. In 1064 was het Ibn-Khazem die de bijbel voor het EERST van corruptie en valsheid beschuldigde. Deze beschuldiging was om islam tegen het christendom te beschermen omdat Ibn-Khazem de verschillen en tegenstrijdigheden ontdekte tussen de bijbel en de koran. Gelovende dat de koran de waarheid was, moest de bijbel wel vals zijn. Hij zei: “Omdat de koran de waarheid is, moeten het de tegenstrijdige teksten in het evangelie zijn die vals zijn. Echter Mohammed droeg ons op het evangelie te respecteren. Daarom moet de huidige tekst zijn veranderd door christenen in de tijd na Mohammed.”
  Zijn argument was op geen enkel historisch feit gebaseerd, maar alleen op zijn persoonlijke geloof, redenerende en verlangende de koran te beschermen.
  Dit leidde hem tot de volgende lering: “De christenen verloren het geopenbaarde evangelie met uitzondering van een paar sporen die God intact hield om te dienen als argument tegen hen.”

ECHTER,

 1. Vele beroemde MOSLIM geleerden geloven NIET dat de bijbel gecorrumpeerd is en AANVAARDEN de authenticiteit van onze HUIDIGE teksten in het nieuwe testament.
  1. Ali al-Tabari (gestorven in 855) aanvaardde de teksten van het evangelie.
  2. Amr al-Ghakhiz (869) aanvaardde de teksten van het evangelie.
  3. BOECHARI (810-870) aanvaardde de teksten van het evangelie.
   (hij verzamelde een aantal van de vroegste tradities van islam en citeerde de koran zelf om zijn geloof in de teksten van de bijbel te onderbouwen, Soera 3:71, 79)
  4. Al-Mas'udi (956) aanvaardde de teksten van het evangelie.
  5. Abu Ali Husain Bin Sina  (1037) aanvaardde de teksten van het evangelie.
  6. AL-GHAZZALI (1111) aanvaardde de teksten van het evangelie.
   (Waarschijnlijk één van de grootste moslimgeleerden. Hij leefde na Ibn-Khazem maar aanvaardde zijn leringen niet.)
  7. Ibn-Khaldun (1406)       "          "           "           "           "           "
   (Hij leefde na Ibn Khazem maar aanvaardde zijn leringen niet maar geloofde daarentegen in de vroege islamitische leraren.)
  8. Sir Sayyid Ahmad Khan, stichter van het Aligarh College
   “In onze opinie, die der mohammedanen, is het niet bewezen dat aan corruptie (tahrif-i-lafzi)… gedaan werd.”
  9. Fakhruddin Razi, op autoriteit van Ibn Abbaas, een neef van Mohammed: “De joden en vroege christenen werden verdacht van het veranderen van tekst in de Tauraat en de Indjiel (het Evangelie); maar in de opinie van vooraanstaande geleerden en theologen is het onuitvoerbaar de geschriften te corrumperen, daar de geschriften algemeen bekend waren en wijdverbreid circuleerden, door van generatie op generatie overgedragen te worden.”

DUS,

WAAROM gelooft u dat de bijbel gecorrumpeerd is?

WAAROM gelooft u Ibn-Khazem liever dan het getuigenis van de koran, het woord van Mohammed zelf, en deze 10 grote moslimgeleerden die allen geloofden dat de bijbelteksten waar zijn?

Bronnen:

Christians Answer Muslims, Gerhard Nehls, 1992
Can We Trust the Bible?, J Wijngaard
Quran, A. Yusuf Ali -Kitab al-Asnam, Ibn al-Kalbi, 1952
Sahieh al Boechari, 6th ed. 1986 -The Islamic Christian Controversy, LCA 1996