Waarom het christen-zijn westers is
of
Het christen-zijn is westers… en oosters en zuidelijk, en noordelijk!

 

Laat mij een aantal stellingen doen die zeker op felle kritiek zullen stuiten:

Alle Joden zijn rijk.
Alle donkere mensen zijn goed in atletiek.
Alle Fransen zijn onbeleefd.
Alle Mexicanen zijn lui.
Alle Arabieren zijn terroristen.

Makkelijke, korte, lege vooroordelen die mensen gebruiken om andere culturen te definiëren,…echter, meestal zijn ze fout! Ik ben er zeker van dat er wel rijke joden, onbeleefde Fransen, en luie Mexicanen zullen zijn en ik weet dat er fantastische donkere atleten zijn evenals dat er enkele Arabische terroristen zijn, maar het is onmogelijk dat deze op zichzelf staande individuen leiden tot één allesomvattende beschrijving van hun volk of ras. Meestal zijn dit soort stellingen het resultaat van onbekendheid met een andere cultuur, en het is een simpele manier om om te gaan met het onbekende. In het beste geval zal het alleen leiden tot onbegrip. In het slechtste geval zal het leiden tot wrok of kwaadwillendheid. Ik zal er nog één neerzetten: 

Alle Amerikanen zijn christenen

Als Amerikaan, en als christen, wil ik u verzekeren, niets is meer onwaar! Het is misschien moeilijk te geloven, dat Amerika geen idee heeft wat ‘christelijk’ inhoudt.

Hier in de Verenigde Staten, leren we allemaal dat onze natie is gesticht door mensen die hierheen geïmmigreerd zijn om te ontsnappen aan de religieuze vervolging in Europa (dezelfde ‘christelijke’ mentaliteit die moslims ombracht tijdens de Kruistochten richtte zich ook op anderen die er een andere mening op na hielden) en dat onze vrijheden en wetten zijn gebaseerd op waarheden die in de bijbel staan. Eén van deze vrijheden is de vrijheid om God te eren (of niet te eren!) overeenkomstig welk geloof men ook volgt. Andere vrijheden, bevatten de vrijheid om niet onrechtmatig door de overheid vervolgd te worden. Daarom is de overheid van de Verenigde Staten zo opgezet dat die begrensde macht heeft zodat burgers hun leven kunnen leven, vrij van autocratie en ook veilig tegen wetteloosheid door gerechtelijke interventie, wanneer noodzakelijk, door deze zelfde overheid.

Deze vrijheden hebben tot een interessante historisch veelzeggende gebeurtenis geleid: Mensen met verschillende achtergronden leren samen te leven met elkaar. U kunt iemand niet wettelijk vervolgen omdat iemand iets anders gelooft dan u. Terwijl het voorgaande misschien nooit helemaal perfect zal lopen blijft het feit bestaan dat het concept afkomstig is van het idee van God dat: “Jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk of vrouwelijk” gelijk zijn in Zijn ogen.(Galaten 3:28).

Echter, sinds het begin van de Verenigde Staten, zijn de jaren voorbijgegaan, en is de basis van onze vrijheden langzamerhand vergeten en aan de kant gelegd. Mensen hebben slechts nog een vaag idee van het feit dat ons land was gefundeerd op christelijke principes, niet eens begrijpend wat dat inhoudt, en denken nu dat het woord “christelijk” een culturele adjectief is. Als de ouders van iemand christen zijn, is die persoon ook een christen, toch? Niet dus.

Misschien als onze grondleggers het christelijk geloof tot een officiële staatsreligie hadden gemaakt hadden we niet een verwarde, vage definitie van het woord, echter dit konden ze niet. Eén van de belangrijkste grondvesten in het christelijk geloof is namelijk dat niemand gedwongen mag worden te geloven. God wil graag dat je je aan zijn liefde en genade overgeeft uit eigen vrije wil. Dus onze grondleggers deden het enige wat ze konden doen, ze lieten de geloofsvraag beantwoorden door elke nieuwe volgende generatie.

Dus vrijheden leiden tot het verantwoordelijk zijn voor ieders individuele geloof en daden. Helaas, mensen komen sneller tot de conclusie dat het gemakkelijker is niets te geloven dan het onderwijs van de Christus te volgen. Erger nog, ze accepteren de religie die ze aantrekkelijk vinden, en vermijden datgene waarbij ze zich ongemakkelijk voelen. Dit heeft geleidt tot een afgezwakte definitie van het woord ‘christelijk’. Een ‘christen’ betekent dat iemand uit ‘christen’ ouders geboren is, of uit iemand die ‘probeert het goede te doen’ (wat dat ook moge zijn). Als je mensen op een goede manier wil behandelen, vloek dan niet, raak niet dronken, dan handel je op een christelijke manier. Jezus komt nooit in het plaatje voor; hij is vreemd aan de gewone allerdaagse definitie van christen.

Zoals je je kunt voorstellen, plaatst dit diegenen van ons die in de woorden van Jezus geloven in een eigenaardige positie. We worden gedwongen om bekende termen te definiëren voor we kunnen spreken over ons geloof, zelfs tegenover onze buren. Overigens het woord ´kerk´ ondergaat ook afzwakking, het betekent inmiddels al niet meer ‘het lichaam van Christus’, maar een gebouw waar religieuze mensen elkaar ontmoeten, of een vergadering van spiritueel gelijk gezinde mensen. Als zulke verwarring zich binnen onze eigen muren afspeelt, is het geen verrassing dat mensen uit andere culturen ons niet begrijpen.

Zulke onjuiste voorstellingen van het christelijk geloof leidden tot een komisch -tevens verbijsterend- incident toen ik in Turkije was. Ik reisde met een vriendin, en het was ons aangeraden foto‘s mee te nemen van onze familie om die te laten zien aan de mensen die we zouden ontmoeten. De vriendin heeft vier kinderen, en ze hield ervan hun foto’s te tonen en op te scheppen over haar kinderen die ze thuis had achtergelaten. We waren sprakeloos toen onze Turkse tolk zei dat de Turkse mensen wilden weten hoeveel verschillende vaders de kinderen hebben! Het lijkt dat soaps en talkshows de Amerikaanse ambassadeurs zijn in een groot deel van de wereld, en de mensen daar geloven dat ze een nauwkeurige afschildering zien van het leven in Amerika! Mijn vriendin deed haar best uit te leggen dat één man de vader van de kinderen is, maar de denkwijze van deze mensen liet een grote indruk op ons achter. Als talkshows = Amerika, en christenen = Amerikaans, dan talkshows = christelijk! Wat is er gebeurd met de pure boodschap van het evangelie, het goede nieuws dat Jezus in de wereld bracht?

En wie was Jezus trouwens? Een knappe oosterling met blauwe ogen? Mijn bijbel vertelt me dat hij een geboren jood was, dus vergeet de blanke huid en de blauwe ogen maar. Hij was een man uit het Midden Oosten en ongetwijfeld zag hij er ook zo uit. Hij is opgegroeid in een joods gezin en heeft zijn hele leven in Israël gewoond. Hoe kan een religie die zijn wortelen in het Midden Oosten heeft liggen nu aangemerkt worden als zijnde Westers?

Eén van de heerlijkheden van de boodschap van Jezus is het aanbidden in “geest en waarheid”. Zijn boodschap van redding is totaal onafhankelijk van plaats, cultuur of opvoeding; God creëerde Zijn plan op die manier dat het alle grenzen overschrijdt, en alle mensen op deze wereld hebben de mogelijkheid zich tot hem te keren. De hele aarde is plaats van aanbidding, elke taal is gemaakt om het Lam van God te kunnen eren en aanbidden. Hij weet dat we allemaal in verschillende culturen leven, elk hiervan kan gebruikt worden om tot zijn troon van genade te komen. Alleen God kon het ultieme eenvoudige pad bedenken waardoor alle mensen Hem mogen kennen, Jezus Christus!

Op het moment lijkt het erop dat het Westen een groter percentage christenen heeft dan de rest van de wereld. Kennelijk was dit niet altijd zo, en waarschijnlijk zal het in de toekomst ook niet zo zijn. Elk van ons zit in zijn eigen tijdsmoment; het is moeilijk om onszelf nu in de grote gang van geschiedenis te zien.. Dat het christelijk geloof zich uitbreidde van het Midden Oosten naar het Westen is slechts een stap van de route die God in gedachten heeft. Veel Afrikanen maken nu de naam van Jezus bekend; de kerk van Christus bloeit in Azië (Korea zendt missionarissen uit naar Amerika!) Misschien zal over een paar honderd jaar het stereotype beeld van Jezus donker zijn met amandel vormige ogen. Het maakt niet uit voor het evangelie, de boodschap zal nog steeds dezelfde zijn, namelijk:

Want alzo lief had God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16