Fatwa

Een religieus of juridisch oordeel uitgesproken door de Kalief, Moefti of Qazi. Het is meestal geschreven.