IDJITIHAAD

Letterlijk “inspanning”. De wettelijke voorschriften met betrekking tot nieuwe situaties formuleren.