'Id oel-Adha

Slachtfeest dat gevierd wordt ter nagedachtenis aan Ibrahiem, die bereid was zijn zoon te offeren.