IHRAAM

De staat van de gelovige die nodig is om de haddj te verrichten. Het betreft reinigingsrituelen en specifieke kleding.