Reactie op Fitna van Geert Wilders

Fitna, zoals Wilder zegt, is niet tegen moslims bedoeld, maar om te bewijzen dat de in de film genoemde gewelddadige aanvallen tegen met name burgers gemotiveerd worden vanuit koranverzen en dat moslims afstand moeten nemen van die verzen.

Wilders wijst op vijf koranpassages die door moslims gebruikt kunnen worden om hun gewelddadigheden te rechtvaardigen, of om hun islamiserende agenda verder te helpen. Laten we naar elk van deze passage kijken en zien of de klassieke commentatoren (dat wil zeggen Al Jalalayn, al Wahidi, Ibn Abbas [zie http://www.altafsir.com] en Ibn Kathir [zie http://www.tafsir.com]) met zijn conclusies instemmen.

Soera 8:60 Maak voorbereiding tegen hen met wat gij kunt aan kracht en paardenvolk om daarmee te terroriseren, te terroriseren Allah’s vijand en uw vijand. (Vertaling van Kramers)

Al Jalalayn, al Wahidi en Ibn Abbas zeggen allen dat ‘paardenvolk’ “iets voor oorlog” betekent, zoals “paarden of boogschutters”. In de koranvertaling van al Hilali en Khan wordt het geactualiseerd door te zeggen dat dit verwijst naar “tanks, vliegtuigen, rakketen en artillerie.”

Om deze redenen toont Wilders aan dat de gewelddadigheden van 11-september alsook de bommen in Spanje gemakkelijk gerechtvaardigd kunnen worden door dit vers, als we geloven, zoals deze exegeten suggereren, dat hier een oproep is om ‘paardenvolk’ klaar te maken. Gecontekstualiseerd naar de 21e eeuw zou dit ‘vliegtuigen, treinen en bommen die verminken’ insluiten.

Soera 4:56 Zij die ongelovig zijn in onze tekenen [aya’s; verzen van de koran] zullen wij in een vuur braden. En telkens als hun huid gaar gebakken is vervangen wij die door andere huid opdat zij de bestraffing proeven, Allah is machtig en wijs. (Kramers)

Ibn Abbas en Ibn Kathir zeggen niet veel meer dan wat het vers hierboven zegt. Echter, deze gehele passage (beginnend met vers 51) is geschreven over de joden, dus deze straf wat betreft de brandende huiden is in het bijzonder voor de joden.

Wilders gebruikt dit vers naar onze mening onjuist om het antisemitische segment binnen veel van de moslimgemeenschap vandaag te onderstrepen, door individuen te tonen die roepen om hoofden van joden af te hakken, en het driejarige meisje, Bashmallah weer te geven die joden “apen en zwijnen” noemt. De ‘wij’ in het vers is immers een koninlijk meervoudsvorm die naar Allah zelf verwijst. Wilders zou er beter aan gedaan hebben soera 2:65-66 te gebruiken, die spreekt over joden “en hun nageslacht” die veranderd zijn in apen; of soera 5:60 waar joden “apen en zwijnen” worden. (Zie ook: Transformeerde Allah joden in apen en varkens?)

Verder is de ‘wij’ in dit vers een koninklijk meervoudsvorm gebruikt door en voor Allah. Het daarom niet aan moslims

Soera 47:4 Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad het aangericht, bindt hen dan in boeien. (Kramers)

Ibn Kathir zegt dat ‘houwt dan in op de nekken’ betekent ‘hen geheel met een zwaard neerhouwen’, terwijl Al Jalalayn en Ibn Abbas beiden van mening zijn dat dit betekent ‘neerslaan en hun nekken afsnijden’.

Dit segment van de film is waarschijnlijk het moeilijkst om te bekijken, in het bijzonder het doorsnijden van de keel van Nick Berg door Al Zarqawi alsook herinneringen aan de brute moord op Theo van Gogh door Mohammed B. Dit vers echter, toont helder waar de praktijk van het doorsnijden van kelen zijn rechtvaardiging vindt. (Zie ook: De Moord op Theo van Gogh en islam)

Soera 4:89 Zij zouden graag willen dat jullie ongelovig werden, zoals zij dat zijn, dan zouden jullie gelijk zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander zolang wij niet uitwijken op Allah’s weg. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen vinden. Neemt van hen niemand als medestander of als helper. (Kramers)

Zowel Ibn Abbas als Al Jalalayn stemmen ermee in dat ‘Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen’ impliceert dat afvalligheid de doodstraf verdient.

Wilders gebruikt dit vers om zijn bezwaar te onderbouwen dat de islam als enige de doodstraf gebruikt voor degenen die de islam verlaten, inclusief de bekende voorbeelden waar doodsbedreigingen werden geuit tegen de politicus Ehsan Jami, schrijver Sir Salman Rushdie en politica Ayaan Hirsi Ali – alle drie afvalligen van de islam. (zie verder dit artikel: Waarom de islam vrijheid van godsdienst verbiedt: Afvalligheid in de koran, tradities en de islamitische wet )

Soera 8:39 Voer oorlog tegen hen totdat er geen verzoeking [fitna] meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort. (Kramers)

Ibn Kathir zegt dat dit vers van moslims eist te vechten totdat alle koefr (ongelovigen) de ‘sjahada’ opzeggen en in Allah geloven, terwijl Al Jalalayn suggereert dat moslims moeten vechten totdat de afgodendienst is afgeschaft en allen voor Allah zijn, terwijl Ibn Abbas dit vers alleen toepast op de Hidjaaz (Arabisch schiereiland).

Het is deze toepassing van overheersing door de islam, ofwel voor de Hidjaaz ofwel voor de hele wereld, waarop Wilders in dit segment van de film de aandacht richt door meerdere voorbeelden te geven van moslimleiders (inclusief de Iraanse leider Ahmedinajad) die roepen om de dominantie van islam. Dit was een goed slotvers, aangezien het met beeldmateriaal de agenda van de islamisten onthult voor zowel Nederland als Europa.

Hoewel je het niet eens kunt zijn met de conclusie van Wilders, ondersteunt de klassieke exegese vier van de vijf verzen die hij in de film gebruikt. Wij zijn blij dat hij dit debat met schrift begint. Het is geboden dat we deze taak van het confronteren met verzen voortzetten, niet alleen wat betreft deze vijf verzen, maar ook de andere 144 gewelddadige verzen. Alle verzen moeten in de openbaarheid gebracht worden, gelezen worden, en terzijde geschoven worden als niet relevant voor vandaag; niet alleen in Nederland maar ook in Europa, in het Westen en in de hele wereld.

Andre van M.