Mohammed - De “Ongeletterde Profeet”?

Moslims geloven dat Mohammed ongeletterd was. Zij redeneren: ‘Hoe kan een ongeletterde man een boek samenstellen als de koran?’ Door dit te doen willen zij graag verwijzen naar het auteurschap van Allah. Deze aanname wordt gebaseerd op de volgende Soera:

(Zij zijn) degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet, die zij bij hen, in de Taurat en in de Indjil, beschreven vinden. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. Soera 7:157 (Siregar)

Als we willen begrijpen wat het woord ‘ongeletterd’ werkelijk betekent, moeten we kijken naar de Arabische tekst. Daar staat: ‘an-nabiyyal-oemmi’. ‘Nabi’ betekent duidelijk profeet, ‘oemmi’wordt het beste uitgelegd door een ander vers:

Hij is het Die onder de ongeletterden een boodschapper heeft verwekt die Zijn tekenen onder hen verkondigt en hen zuivert en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, ofschoon zij voorheen in openbare dwaling verkeerden. Soera 62:2

Wie zijn de ‘ongeletterden’ in deze tekst? Het volgende commentaar (zie Qur’an, Yusuf Ali, voetnoot 5451) maakt het erg duidelijk:

De Ongeletterden wanneer gebruikt voor een volk, verwijst het naar de Arabieren, in vergelijking met het Volk van het Boek, die een langere traditie van leren hadden, maar naar wiens falen verwezen wordt in vers 5 hieronder. Wanneer het gebruikt wordt voor individuen, betekent het dat Allah’s Openbaring ten gunste is van alle mensen, of zij werelds geschoold zijn of niet.”

Het woord dat hier gebruikt wordt is ‘oemmiyyoen’, duidelijk hetzelfde als in Soera 7:157.

Wat we proberen te zeggen is dat het woord ‘oemmi’ gebruikt werd voor mensen die niet de Schriften hadden, zoals de joden en christenen die hadden. Zij waren ‘onschriftuurlijk’, om zo te spreken. Mohammed zag zichzelf, zoals hij ook gezien werd door zijn metgezellen, als de profeet voor degenen die geen Boek, geen openbaring hadden, dat wil zeggen de Arabieren.

Eigenlijk zou men moeten lezen: “De profeet van onwetendheid’. Het ‘volk van onwetendheid’ waren degenen die de islam nog niet aanvaard hadden. De tijd van onwetendheid is duidelijk de tijd vóór Mohammed. Dus is het waarschijnlijk dat Mohammed zichzelf als een profeet zag voor het ‘volk van onwetendheid’, in plaats van dat hij volledig ongeletterd was, wat helemaal moeilijk voor te stellen is voor een koopman van zijn formaat.

Dat Mohammed in staat was te schrijven kan ook afgeleid worden uit de volgende Traditie (Hadieth):

“De Profeet, moge Allah hem zegenen, werd ziek op donderdag. Vervolgens begon hij, dat wil zeggen Ibn ‘Abbaas te wenen en zei: Wee deze donderdag! Wat een donderdag. De ziekte van de Profeet, moge Allah hem zegenen, werd ernstig; hij zei: Breng een inktpot en iets om op te schrijven. Ik zal een document beschreven hebben en u zult nooit meer misleid worden”.

Ibn Sa’d’s biografie, Vol. II, p. 302