Oeqoebat

Wetboek van strafrecht als onderdeel van de sjaria.