Rabb

Rabb is een Arabisch woord voor Heer, die in een islamitisch contekst verwijst naar Allah.