Saria

Rooftocht die niet wordt geleid door of een Apostel (Rasoel) of een Imaam.