SJIRK

In de bijbel:

Geen referenties aanwezig.

In de koran:

Onvergefelijke zonde van het associeren van iets [partners, helpers, andere goden] met Allah.

Christenen en joden maken zich hier schuldig aan volgens de volgende soerah's

5:72 Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: “Allah is de Masîh, zoon van Maryam.” Hoewel de Masîh zei: “O Kinderen van Israël, aanbidt Allah, mij Heer en jullie Heer.”Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. (Siregar)

9:30-33 "Zij hebben ... Masih, de zoon van Maryam naast Allah genomen, terwijl hun niets is bevolen dan dat zij één God aanbidden." (Siregar)

18:110 ...en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen. (Siregar)