TAHRIF

Corruptie. Twee soorten:

TAHRIF-I-LAFZI
Corruptie van geschreven woorden.

TAHRIF-I-MANAWI
Corruptie in betekenis alleen.