Talmoed

Commentaren van belangrijke rabbijnen op de tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt. Bestaat uit twee delen: De Mishna, of de tekst (wat in het Arabisch Matn wordt genoemd), en de Gemara, of Commentaar (Arabisch: Sharh).