Trancedentie

Transcendentie betekent letterlijk "het voorbij-stijgen", en slaat op het "boven iets staan". Zoals een goede leraar boven zijn leerstof staat, en er van buitenaf naar kan kijken, zo staat een transcendente God boven en buiten Zijn schepping, en kan die als object beschouwen en behandelen. (Bron: Wikipedia)

Zie ook: God, Immanentie