Vader

De manier hoe Jezus over God spreekt.

In het oude testament:

Deuteronomium 32:6 “Lied van Mozes” Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.

Psalm 89: 27 “U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt!”

Jesaja 63:16 64:7 maar u, HEER, bent onze vader,... Toch, HEER, bent u onze vader

Jeremia 3:4, 19 Je zegt “vader” tegen mij [de HEER], ... Jullie zullen “vader” tegen mij [de HEER] zeggen

In het nieuwe testament:

Matteus 6:9 Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,

Johannes 20:17 ... dat ik [Jezus] opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

De gelijkenis van de liefhebbende vader: Lucas 15: 11-31

Efeziërs 3:14-15 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.

In de koran:

Geen referenties aanwezig

Zie ook: God, Zoon van God