Vervolging

In de bijbel:

Matteüs 5:44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,

Romeinen 8: 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

In de koran:

Geen referenties aanwezig.

Artikelen

Ranglijst Christenvervolging van Open Doors