Vijf Zuilen

De verplichte vijf zuilen zijn de vijf verplichte daden die moslims geacht worden te doen:

De geloofsbelijdenis (Sjahadah)
De rituele gebeden (Salaat)
Het geven van aalmoezen (Zakaat)
Het vasten tijdens Ramadan (Saum)
De pelgrimstocht naar Mekka (Haddj)