Voldoening

In de bijbel:

Jesaja 53:5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

Hebreeën 10: 14 Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht

1 Petrus 3:18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.

In de koran:

Ieder draagt zijn eigen zonden/ last:

6:164 En Niemand bedrijft iets of het rust op hemzelf, en geen enkele drager draagt de last van een ander. (Siregar)

53:38 Dat geen enkele drager de zonden van een ander zal dragen.

Zie ook: verzoening