2019 ரமளான் மாத தொடர் கட்டுரைகள்

  1. இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 1: தொழுகை முறைகள்
  2. இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 2: 'கிப்லா' தொழுகையின் திசை
  3. இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 3:  தொழுகையை/ஜெபத்தை முறிப்பவைகள்
  4. இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 4: தொழுகை மொழி
  5. இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 5: “விவாகரத்து(தலாக்)” அல்லாஹ்வின் ஆயுதம்
  6. இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 6: முஹம்மது என்னும் முஸ்லிம்களின் விக்கிரகம்
  7. இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 7: பத்ரூ என்ற ஹலால்
  8. இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 8: முபாஹலா என்ற ஹராம்
  9. குர்‍ஆனை எழுத்துவடிவில் கொண்டுவருவது அல்லாஹ்வின் படி ஹராம்
  10. "சகக்கழுத்தி" இஸ்லாமில் ஹலால், கிறிஸ்தவத்தில் ஹராம்!

இதர ரமளான் மாத கட்டுரைகள் (2012 - 2019)

உமரின் இதர கட்டுரைகள்/மறுப்புக்கள்