Door Gerhard Nehls


Dit is een fictieve correspondentie om te helpen bij het verkrijgen van een beter begrip tussen moslims en christenen.

De naam “ABDALLAH” is Arabisch en betekent “Dienaar van God”.

De naam van de schrijver is Grieks en betekent “Door God bemind”

  

Inhoud

Brief 1

“...Is het niet interessant om in deze context op te merken dat elke religie bepaalde rituele praktijken volgt, welke reiniging betekenen?...”

Brief 2

“...Sommige critici veronderstellen dat ná de dood van Jezus – zijn Hemelvaart doen ze af als onmogelijk en bestempelen ze daarom als mythe – Paulus kwam en het christendom ‘kaapte’...”

Brief 3

“...Hoe ter wereld kan iemand er zeker van zijn dat een Boek van God komt, of dat het misschien een goed bedoelde compositie is, van een bezorgd persoon, die een in verval zijnde samenleving wil reformeren? ...”

Brief 4

“…Wat betreft de inhoud van de koran, christenen vergelijken die logischerwijs met het evangelie.”

Brief 5

“…Het voornaamste argument echter voor het beweerde bestaan van toen onkenbare wetenschappelijke gegevens in de koran is de gynaecologie, of meer in het bijzonder, de embryologie. De wetenschap van de verwekking en ontwikkeling van het menselijke embryo in de baarmoeder van zijn moeder... ”

Wordt vervolgd