Siera

Biografie van Mohammed. De bekendste Sirat Rasul Allah is die van Ibn Ishaaq die door Wim Raven gedeeltelijk is vertaald naar het Nederlands: Het leven van Mohammed en door A. Guillaume volledig is vertaald naar het Engels The Life of Muhammad.

Voor een inhoudsopgave en een vergelijking tussen de versies van Guillaume en Raven zie deze index